Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankBochotnica - Wersja polskaBochotnica - esk verze

Schloss in Bochotnica

  

Legende
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1.     Oporów - Stan badañ  
2. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
3. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
4. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
5. Kuba Katarzyna, Kroner Marcin    Bochotnica - historia i legendy  
6. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
7. Rogiñski Ryszard    Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy  
8. Rolska-Boruch Irena    Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych lubelszczyzn± 1500-1700  
9. Sypek Agnieszka i Robert    Zamki i warownie ziemi sandomierskiej  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.